Feniks Talent begeleidt getalenteerde drop-outs. We helpen leerlingen met een hoog ontwikkelingspotentieel van 12 tot 22 jaar, die vastgelopen zijn in het reguliere onderwijs, een leven te creëren waarin ze goed tot hun recht komen en goed in hun vel komen te zitten.

Tussen wal en schip

In Nederland valt een groep (zeer) getalenteerde jongeren tussen wal en schip. Deze leerlingen met een hoog denk/creatief vermogen passen niet goed genoeg in het relatief rechtlijnige onderwijssysteem om een diploma te kunnen halen. Hun complexe ondersteuningsbehoefte wordt binnen passend onderwijs en reguliere (geestelijke) gezondheidszorg onvoldoende (h)erkent en bediend, waardoor veel van de begeleiding niet het gewenste effect heeft.

Wij zien in begaafde dropouts een groep creatieve, innovatieve en slimme denkers die behoefte hebben om op hun talenten te worden aangesproken. Zij kunnen zich ontwikkelen met passende begeleiding.

De begeleiding bij Feniks Talent bestaat uit twee onderdelen:

  • Dagbesteding: leerlingen die geheel of gedeeltelijke vrijstelling hebben van de leerplicht komen bij Feniks in een veilige omgeving hun sociale en zelf-activeringsvaardigheden oefenen. Ze krijgen een betekenisvolle dagbesteding van waaruit ze zich kunnen oriënteren op een toekomst.
  • Leerondersteuning: we bieden leerondersteuning waarbij we met de leerlingen gaan kijken naar hun leerblokkades, vaardigheden, talenten en mogelijkheden. Hiermee kunnen we deeltijd of voltijd leerlingen ondersteunen om na hiaten in het proces alsnog een diploma te halen ofwel in ons netwerk van scholen gespecialiseerd in hoogbegaafdheid, danwel via zelfstudie (bijv. IVIO), VAVO of staatsexamenroutes.
Advies
Ook spelen we een adviserende rol naar scholen, samenwerkingsverbanden en overheden om hen te helpen voor deze doelgroep aangepaste zorg en onderwijs te creëren.

 

Meldpunt
Het meldpunt dat we in januari 2015 in het leven hebben geroepen helpt bij het opkomen voor deze doelgroep en geven van juiste adviezen aan scholen en overheden. Doordat we weten wat de problematiek is kunnen we diensten ontwikkelen en adviezen geven die echt aansluiten.

mELD UW begaafde KIND BIJ HET MELDPUNT, ALS HET PROBLEMEN ONDERVINDT IN ONDERWIJS EN EVT. ZORG: KLik hier!